Tekutá guma TG500

Vlastnosti:

 • bezspojová hydroizolácia
 • jednozložkový
 • farby: šedá, bordová, biela, čierna bez UV
 • 100% priľňavosť, rozťažnosť až 566%
 • dlhá životnosť (predpoklad až 35-40 rokov)
  Eshop_button
 • ľahká aplikácia (štetec, valček, nástrek)
 • možnost opravy svojpomocne (zníženie nákladov)
 • jednoliaty kvalitný povrch bez problémových spojov
 • pri postupných opravách dôjde k dokonalému homogénnemu
  spojeniu spojovaných častí vrstvy gumy
 • možnosť farebných odtieňov podľa RAL-vzorkovníka
 • výrobok je odolný voči pôsobeniu UV žiarenia ( nevzťahuje sa na ALF TG500 v čiernej farbe )
 • je polopešia membrána, používa sa k utesňovaniu cementových plôch, krytín s azbestocementových dosiek ( eternit ), tehla z pálenej hliny, cementových tehál, betónových plochých striech, k opravám starých plášťov na báze bituménu ( ipa ), k pokrývaniu a utesneniu dilatačných škár, k vymaľovaniu a utesňovaniu cementových fasád, prefabrikovaných panelov, plechové a kovové povrchy,  drevo, plast a iné podklady
 • Dodržiavajte technický list! (vyžiadať si ho môžete na sloveco@sloveco.sk).

farebna tekuta guma

Základ hydroizolačného systému TEKUTÁ GUMA (TG) tvorí jednozložkový materiál vyrábaný na základe ojedinelých patentovaných technológií na báze makromolekulárnych polymérov, elastomérov a syntetických živíc vo vodnej disperzii (tekutá elastomerická guma), trvalo elastický, pružný pri vysokých a nízkych teplotách, s extrémnou životnosťou, rozťažnosťou a výbornou priľnavosťou k podkladu, tvarovou pamäťou, odolný voči ropným látkam a vysoko stabilný voči ultrafialovému žiareniu a poveternostným vplyvom.

Aplikácia:

FAREBNÁ TEKUTÁ GUMA (TG) sa vyrába na vodnom základe a nanáša sa pomocou štetca,v alčeka, aplikačných airless striekacích pištolí pri teplote vzduchu od 5 °C. Na upravovanom povrchu se vytvorí monolitná bezšvová vrstva.

Použitie:

FAREBNÁ TEKUTÁ GUMA (TG) už samotná slúži ako dokonalá hydroizolácia, kompletný systém je naviac doplnený vodonepriepustnou podkladnou membránou G400 pre získanie nadštandardných vlastností. Tak vzniká jednoliaty hydroizolačný bezspojový systém bez možnosti praskania či iných porúch, odolávajúci extrémnym podmienkam, mrazu, rozpínaniu a zmršťovaniu pri kolísaní teplôt.

Jedinečnou výhodou je dokonalé zaizolovanie akýchkoľvek existujúcich detailov a výstupkov na streche (vpuste, odvetrávanie, prestupy a pod.). Toto unikátne technické riešenie sa v praxi osvedčilo pri opravách zatekajúcich sendvičových striech (žľaby, hrebene, pozdĺžne spoje).

Ďaľšou vlastnosťou systému FAREBNÁ TEKUTÁ GUMA (TG) spočíva v tom, že jednotlivé vrstvy sa vždy homogenizujú v jeden celok, i po mnoho rokoch. To umožňuje systému dosiahnuť prakticky neobmedzenú životnosť jednoduchým obnovením vrchnej vrstvy.

Zaujímavá pre investora a majiteľa domu je skutočnosť, že celkovú renováciu strechy môžeme rozložiť na etapy, napr. do 2 – 4 rokov, aby finančná záťaž bola prijateľná. Tzn. v prvej fázevykonáme „sos opravu“ – vyriešenie akútnych problémov so zatekaním a izoláciou detailov a v ďaľšom roku budeme pokračovať s celkovou renováciou, pričom nie je problém s napojením a naviazaním na predošlú opravu tekutou gumou. Finálna renovácia v niekoľkých fázach bude kvalitou zhodná ako jednorázová renovácia pri skoro rovnakej cene.

Suvisiace: