Neopox Special – tekutá guma na podlahy a bazény

Neopox® Special je dvojzložková epoxidová farba na báze rozpúšťadiel, vhodná na použitie na stavebné, kovové a GRP povrchy, ktoré sú vystavené značnému mechanickému namáhaniu a vyžadujú si chemickú odolnosť.

Použitie

 • Priemyselné podlahy
 • Sklady
 • Autoservisy
 • Bazený a nádrže
 • Kovové povrchy v interiéri

Výhody

 • Odolný voči teplotám od -50°C do 140°C (pri hraničných teplotách je odolnosť krátkodobá. Trvalo odolný voči teplotám od -20°C do 70°C.
 • Nevyžaduje si základný náter. Vo výnimočných prípadoch sa odporúča použitie Epoxol® Primer (mozajka, keramická dlažba, cement s veľmi vysokou poréznosťou).
 • Excelentná odolnosť voči vode, morskej vode, zásadám, ropným látkam, priemyselnému prostrediu a poveternostným vplyvom. Dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám a riedeným kyselinám (viď technický list – dodávame na požiadanie).
 • Vhodný aj ako ochranný povlak k biologickým čistiacim zariadeniam.
 • Široká škála základných farieb.
 • V súlade s reguláciou 2004/42/EC pre obmedzenie prchavých látok vo farbách a lakoch.

Technická špecifikácia

Výdatnosť:250 – 350 g / m2 na jednu vrstvu (v závislosti od podkladu)
Doba schnutia:24 hodín (pri 25°C)
Druhý nater po24 hodinách (pri 25°C)
Pochôdznosť:po 24 hodinách (pri 25°C)
Balenie:1 kg, 5 kg, 10 kg