Tekutá guma HB500 – hydorizolácia strechy, balkóna, terasy a základov

Tekutá guma je hydroizolačný materiál, ktorý vďaka svojim výnimočným vlastnostiam vytvára odolnú a bezspojovú hydroizoláciu. Má excelentnú 100% priľnavosť k povrchu, je UV stabilná.

Tieto a aj jeho ďalšie vlastnosti z nej robia výbornú hydroizoláciu vhodnú na strechy, bazény, terasy, spodné stavby, základy,… navyše je možné ju nanášať jednoducho štetcom alebo valčekom.

Tekutá guma je balená vo vedrách s hmotnosťou od 3 kg do 20 kg, čo umožňuje jednoduchú manipuláciu so samotným materiálom, a to aj v tých najmenej dostupných miestach.

 • bezspojová hydroizolácia
 • jednozložková HB500 a dvojzložková SG1000
 • 100% priľňavosť, rozťažnosť až 1800%
 • dlhá životnosť (predpoklad až 35-40 rokov)
  Eshop_button
 • ľahká aplikácia (štetec, valček, nástrek)
 • možnosť opravy svojpomocne (zníženie nákladov)
 • jednoliaty kvalitný povrch bez problémových spojov
 • pri postupných opravách dôjde k dokonalému homogénnemu
  spojeniu spojovaných častí vrstvy gumy
 • výrobok je odolný voči pôsobeniu UV žiarenia
 • je polopešia membrána, používa sa k utesňovaniu cementových plôch, krytín s tekuta guma kanadaazbestocementových dosiek ( eternit ), tehla z pálenej hliny, cementových tehál, betónových plochých striech, k opravám starých plášťov na báze bituménu ( ipa ), k pokrývaniu a utesneniu dilatačných škár, k vymaľovaniu a utesňovaniu cementových fasád, prefabrikovaných panelov, plechové a kovové povrchy,  drevo, plast,oprava jazierok a bazenov,žlaby a iné podklady.
 • Dodržiavajte technický list! (vyžiadať si ho môžete na sloveco@sloveco.sk).