Steny, múry a fasády

Betofix Waterstop – Náter na zabránenie prenikaniu vlhkosti z muriva do interiéru. Ideálny pre pivnice a vlhké miestnosti.Silimper Nano – Hydrofóbny náter s tepelnoizolačným účinkom.Neotherm AC – Antikondenzačný náter proti tvorbe plesní a množeniu baktérií.

protiradonova izolacia zakladov
Neopress Crystal – Umývateľný, cementový kryštalický materiál vhodný na
izoláciu a hydroizoláciu betónu.
Neoproof 360W – Protiradónový hydroizolačný náter pre základy a múry.Silatex Reflect – Termoreflexný fasádny náter.