Steny a pivnice

Betofix Waterstop – Náter na zabránenie prenikaniu vlhkosti z muriva do interiéru. Ideálny pre pivnice a vlhké miestnosti.Silimper Nano – Hydrofóbny náter s tepelnoizolačným účinkom.Neotherm AC – Antikondenzačný náter proti tvorbe plesní a množeniu baktérií.
protiradonova izolacia zakladov
Neopress Crystal – Umývateľný, cementový kryštalický materiál vhodný na izoláciu a hydroizoláciu betónu.Neoproof 360W – protiradónový hydroizolačný náter pre základy, steny a podlahy.