Protipožiarne nátery ISONEM®

Je oheň retardujúci samozhášavý náter. Po vysušení vytvorí na povrchu jednoliatu Anti-fire paintsúvislú vrstvu. Funguje ako spomaľovač horenia a je ohňovzdorný aj v priamom kontakte s plameňom. Náter je vytvorený na vodnej báze a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Je flexibilný a zabraňuje tvorbe prasklín na natretom povrchu. Náter je možné aplikovať na suché alebo na mierne vlhké povrchy. Je vode odolný ale zároveň je paropriepustný, takže umožňuje aplikáciu aj na interiérové steny budov, pretože umožňuje dýchanie aplikovaného povrchu. Náter je zároveň vysoko odolný voči znečisteniu, takže si svoj vzhľad zachováva po mnoho rokov. Zabraňuje vzniku plynov oxidu  uhličitého v konštrukcii a spomaľuje karbonizáciu kovov. Zároveň chráni oceľové konštrukcie pred koróziou. Dodáva sa v bielej farbe alebo v požadovanom odtieni. Náter je vhodný na použite na drevo, betón, prefabrikáty, interiéry budov a oceľ.

Oblasti použitia:

  • všetky typy omietnutých vnútorných či vonkajších povrchov
  • na betón, drevené či oceľové konštrukcie
  • na strechy a požiarne únikové schodiská
  • všetky miesta, kde sa vyžaduje zabráneniu horľavosti
  • na sádrokartonové steny či stropy a na komíny

Balenie: 

  • 18 kg vedro

Spotreba:

  • 1 l farby postačí zhruba na 2-3 m² v jednej vrstve. Dve vrstvy náteru zabezpečia ohňovzdornosť natretej plochy.

Farebné prevedenie: 

  • biela alebo preferované odtiene vzorkovník RAL

ANTI-FIRE  SOLUTION

S roztokom je možné udržať “horiace látky” mimo horenia a tak blokovať začatie každého požiaru. Obklopí molekulami natretého materiálu a zabráni prístupu kyslíka. Účinné látky, ktoré sa tam nachádzajú, vytvárajú veľmi silnú tepelnú izoláciu a zabraňujú hromadeniu tepla, ktoré by mohlo spustiť proces horenia. Užitočný výsledok tejto tepelno-izolačnej vlastnosti je, že v prípade požiaru, dvere ošetrené roztokom, zabránia prieniku vysokých teplôt z jednej strany na druhú.

Testy preukázali:

Roztok bol aplikovaný na dverách (hrúbka 14 mm), jedna strana dvier bola vystavená sústavnému priamemu plameňu 1500 °C po dobu 40 minút, zatiaľ čo zadná strana dosiahla maximálne teplotu iba 120 °C. Je to produkt vyrobený zo 100% prírodných materiálov a teda nepredstavuje žiadne riziko tak pre ľudské zdravie ako aj pre životné prostredie. Je 100% rozpustný v prírode a neobsahuje žiadne zakázané látky. Je aj anti bakteriálny čo je tiež jednou z jeho výhod. Ak sa aplikuje na materiál, jeho dym obsahuje o 50% menej oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého než dym z prírodných materiálov. Navyše je v ňom o 20% až 25% vyšší podiel dusíka. Na rozdiel od prírodných materiálov, v prípade požiaru, materiál, na ktorý bol aplikovaný roztok nehorí a účinok zamedzenia prístupu vzduchu sa prejaví znížením dymu o polovicu.

Čo robí ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION jedinečným?

Po prvé, musíme uviesť, že to nie je spomaľovač ohňa, ale zabezpečuje absolútnu ohňovzdornosť. Spomaľovač ohňa aplikovaný na materiáloch (napr. textil, drevo, atď.) horí, keď sú vystavené ohňu a vyhasne, keď sa oheň uhasí. Hlavnou otázkou však zostáva, aby materiál ďalej nehorel, keď je vystavený zdroju ohňa. Spomaľovač ohňa síce môže spomaliť šírenie požiaru, ale nikdy požiaru nezabráni. Na rozdiel od neho, materiály ošetrené roztokom sa nevznietia a teda nespôsobia požiar.

Balenie:

  • 5 l bandaska

Spotreba:

  • závisí na spôsobe aplikácie a od typu povrchu, roztok je považovaný za tekutinu a nevyhnutné množstvo potrebné na správne aplikovanie by malo byť vypočítané na základe príslušnej absorpčnej kvality a vlastností materiálu.