Terasy a balkóny

Neosil Bond
Neodur FT Clear – Transparentný náter (tekuté sklo). UV odolný. Nežĺtne ani po rokoch. Ideálny na dlažbu.Neosil Bond – Aktivátor adhézie pre Neodur FT Clear.Neopox Special – Dvojzložková tekutá guma na podlahy, bazény, nádrže,…